GA Document 47 - Japan 1996 (Paperback)

GA Document 47 - Japan 1996 By ADA Edita Tokyo Cover Image
$42.00
Email or call for price.

Description


WORKS ON:

Tadao Ando
Hiroshi Hara
Itsuko Hasegawa
Kunihiko Hayakawa
Toyo Ito
Osamu Ishiyama
Yoshiro Ikehara
Arata Isozaki
Atsushi Kitagawara
Kisho Kurokawa
Fumihiko Maki
Kazuyo Sejima
Shin Takamatsu
Riken Yamamoto
Shoei Yoh
Product Details
ISBN: 9784871401470
Publisher: ADA Edita Tokyo
Publication Date: April 13th, 1996
Pages: 120