GA Document 39 - Japan 1994 (Paperback)

GA Document 39 - Japan 1994 By ADA Edita Tokyo Cover Image
$42.00
Email or call for price.

Description


WORKS ON:

Tadao Ando
Hiroshi Hara
Itsuko Hasegawa
Kunihiko Hayakawa
Osamu Ishiyama
Arata Isozaki
Toyo Ito
Atsushi Kitagawara
Kisho Kurokawa
Fumihiko Maki
Kazuyo Sejima
Kazuo Shinohawa
Shin Takamatsu
Riken Yamamoto
Shoei Yoh
Nikken Sekkei
Product Details
ISBN: 9784871401395
Publisher: ADA Edita Tokyo
Publication Date: April 14th, 1994
Pages: 120