GA Document 33 - Japan 1992 (Paperback)

GA Document 33 - Japan 1992 By ADA Edita Tokyo Cover Image
$42.00
Email or call for price.

Description


WORKS ON:

Tadao Ando
Hiromi Fujii
Hiroshi Hara
Itsuko Hasegawa
Kunihiko Hayakawa
Osamu Ishiyama
Arata Isozaki
Toyo Ito
Atsushi Kitagawara
Kisho Kurokawa
Fumihiko Maki
Kiko Mozuna
Kazuyo Sejima
Kazuo Shinohawa
Shin Takamatsu
Yoshio Taniguchi
Riken Yamamoto
Shoei Yoh
Product Details
ISBN: 9784871401333
Publisher: ADA Edita Tokyo
Publication Date: April 18th, 1992
Pages: 100